momsi app
pl / eng

Momsi to wyjątkowa i bezpieczna aplikacja dla przedszkolaków!

Momsi w dziecinnie prosty sposób oferuje dostęp do wysokiej jakości animacji i piosenek.

Dlaczego Momsi?

Szukasz wysokiej jakości animacji dla swojego dziecka?

 

Chcesz mieć łatwy dostęp do najlepszych piosenek i seriali animowanych?

 

Chcesz mieć pełną kontrolę nad tym, co ogląda Twoje dziecko?

 

Szukasz animacji o wyjątkowej plastyce?

 

Szukasz playlist dostosowanych do potrzeb i nastroju swojego dziecka?

momsi

Oferta

 • serie animowane
 • animowane teledyski
 • animowane filmy krótkometrażowe
 • piosenki do wspólnego śpiewania
 • piosenki o zwierzętach
 • playlisty odpowiednie do: podróży, zasypiania, zabawy itp.

Koszty

Podstawowy dostęp do Momsi jest bezpłatny, a dzieci mogą oglądać za darmo po jednym odcinku z każdej serii oraz animowane teledyski do piosenek dostępne w katalogu Momsi.

 

Jeśli Twoje dziecko polubi daną serię, możesz odblokować dostęp do kolejnych odcinków płacąc za nie wewnętrzną walutą Momsi – bananami.

momsi

Wpadnij do świata Momsi!

Kontakt

[javascript protected email address]

Współpraca

Jeśli jesteś producentem serialu animowanego lub animowanych teledysków i jesteś zainteresowany współpracą napisz do nas na  [javascript protected email address]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest pokazanie Ci jak Twoje dane osobowe są zarządzane przez ..…ANIMOON + pełne dane firmy + dane kontaktowe……. I poinformowanie Cię jakie podjęliśmy środki i politykę aby zapewnić możliwie najwyższy poziom prywatności i ochrony Twoich danych osobowych.

 

Chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu i zarządzaniu danymi osobowymi, które nam przekazujesz, powodach, dla których je zbieramy i jak zapewniamy ich bezpieczeństwo.

 

Przede wszystkim, chcemy Cię poinformować, że niniejsza Polityka Prywatności została napisana w zgodzie z obowiązującym prawem. W celu zapewnienia Ci najwyższego poziomu transparentności i ochrony, wprowadziliśmy rozwiązania, które są całkowicie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku i będą obowiązywały we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej.

 

 1. Postanowienia Ogólne

 

„MOMSI” oraz „Usługa” oznaczają aplikację MOMSI zapewniającą dostęp do usługi, którą świadczymy.

 

Aplikacja MOMSI jest wyłączną własnością ..…ANIMOON + pełne dane firmy.

 

Jako "administrator danych" zgodnie z prawem obowiązującym dla danych wykorzystanych w Serwisie, ANIMOON niniejszym informuje, że wszelkie przetwarzanie zostało i zostanie zgłoszone właściwym organom ochrony danych.

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które zbieramy od Ciebie podczas korzystania z MOMSI.

 

 1. Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych

 

Podane przez nas dane osobowe mają na celu ułatwienie Ci dostępu do Usługi świadczonej przez ANIMOON oraz zagwarantowanie wykorzystania zgodnie z Twoimi potrzebami, na podstawie zgody udzielonej ANIMOON.

 

Nie możemy zapewnić Ci dostępu do Usługi, bez przetwarzania danych wymienionych w punkcie 4.

 

 1. Informacje na temat zbierania danych

 

W celu dostarczenia Usługi, poprosimy Cię o określone dane.

Podczas zbierania tych danych, poinformujemy Cie, jakie dane muszą być zbierane do świadczenia usługi. Przekazywanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe.

 

Poinformujemy Cię, jakie są konsekwencje tego, że nie zgromadzimy koniecznych danych.

 

Ponadto, gdy zdecydujesz się poinformować nas o swoich danych osobowych, zaznaczając pola lub wybierając wyświetlane przyciski opcji, wyraźnie wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji zgodnie z prawem i niniejszą polityką prywatności.

 

 1. Rodzaj zbieranych danych

 

Dane osobowe, które zbieramy, to dane dotyczące Twojej aktywności w MOMSI (łącznie z informacją o dokonanych zakupach).

 

 1. Odbiorcy danych

 

Podane dane osobowe mogą być przeglądane przez pracowników ANIMOON, wszelkich audytorów lub podwykonawców ANIMOON, ściśle zgodnie z celami opisanymi w Punkcie 2 powyżej oraz wyłącznie w zakresie w jakim to jest niezbędne.

 

 1. Okres przechowywania

 

Przechowamy dane (adres IP, datę i czas połączenia itp.) na czas korzystania z MOMSI.

 

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane poza ściśle niezbędnym okresem, tj. przez cały okres korzystania z naszych usług do momentu usunięcia MOMSI z urządzenia.

 

 1. Bezpieczeństwo i prywatność

Podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zachować bezpieczeństwo informacji opisanych powyżej, w szczególności przed przypadkową utratą, zniekształceniem, zmianą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem. Zapewnimy integralność i dostępność danych, które musimy przetwarzać przez cały czas.

 

W tym celu korzystamy ze starannie wyselekcjonowanych wyspecjalizowanych dostawców usług technicznych, aby zapewnić, w odniesieniu do przetwarzania danych, bezpieczeństwo, ochronę, zachowanie i odzyskiwanie powierzonych nam danych.

 

Na poziomie technicznym zestaw ścisłych, odpowiednich procedur i urządzeń technicznych pozwala nam:

 • zapewnić ograniczony dostęp do danych poprzez kontrolę dostępu i rygorystyczne procesy uwierzytelniania;
 • zapobiegać przypadkom piractwa danych;
 • zagwarantować fizyczne bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach

 

 1. Zasady i wykonywanie praw

 

Masz prawo do dostępu, poprawiania, aktualizowania i usuwania swoich danych osobowych. Możesz egzekwować swoje prawa, pisząc do nas na ANIMOON, adres lub wysyłając e-mail na adres xxxxx@xxxxxxx.com.

 

Zgodnie z wymogami prawa poprosimy Cię o dodatkowe potwierdzenie tożsamości, aby upewnić się, że jesteś właścicielem danych we wniosku.

 

Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Jeśli tak, napisz do nas na ANIMOON, adres lub wysyłając e-mail na adres xxxxx@xxxxxxx.com.

 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w treści niniejszej Polityki prywatności, zmiany te zostaną ogłoszone za pomocą powiadomienia widocznego w MOMSI.

więcejmniej